top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

Girişimsel Radyoloji Uzmanı

Varisson Radyoloji Klinikleri Istanbul&Antalya 

DAVETLİ KONGRE KONUŞMALARI

 

 1. Saim Yılmaz. Spiral CT of the upper urinary tract: Acute obstruction. European Congress of Radiology 2000, Viyana-Avusturya (Refresher course)

 2. Saim Yılmaz. Spiral CT of the upper urinary tract: Acute obstruction. European Congress of Radiology 2001, Viyana-Avusturya (Refresher course).

 3. Saim Yılmaz. Kas ve iskelet sisteminin görüntülenmesinde direkt radyografi ve ultrasonografinin yeri 16. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 16-21 Mayıs 1999, Antalya.

 4. Saim Yılmaz. Akut Mezenterik İskemi, radyolojik tanı ve endovasküler tedavi. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. Ekim 25-30, 2001. Antalya.

 5. Saim Yılmaz. Periferik arter hastalıklarında görüntüleme ve girişimsel tedaviler. Malign olmayan hastalıklarda radyoterapi kursu. Mayıs 17-19, 2001. Antalya.

 6. Saim Yılmaz. Yüzeyel femoral arter anjioplasti ve perkütan rekanalizasyon teknikleri. Girişimsel Radyoloji Workshop I: Nasıl yapılır? Eylül 11-13, 2002. İzmir.

 7. Saim Yılmaz. Alt ekstremite arteryel stenoz ve oklüzyonlarında endovasküler tedavi. IX. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 5 - 8 Haziran 2002, Antalya.

 8. Saim Yılmaz, Kritik bacak iskemisi, Diz altı girişimler: anjioplasti ve stent uygulamaları. 2-4 Aralık 2005, Doktor Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul.

 9. Saim Yılmaz, Management of Infrainguinal Disease, Workshop, Anatolian Course of Interventional Radiology, 11-13 Mayıs 2006, İstanbul.

 10. Saim Yılmaz, Endovenous laser therapy of the varicose veins, Anatolian Course of Interventional Radiology, 11-13 Mayıs 2006, İstanbul.

 11. Saim Yılmaz, Foundation Course: Superficial femoral artery angioplasty, the popliteal approach.  CIRSE 2006, 9-13 Eylül 2006, Roma-İtalya.

 12. Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Venöz Anatomi ve US İncelemesi. 27. Ulusal radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya.

 13. Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Skleroterapi. 27. Ulusal radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya.

 14. Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Venöz Anatomi ve US İncelemesi. Nonvasküler Girişimsel Radyolojinin 20. Yılı Sempozyumu. 30 Mart-1 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

 15. Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Skleroterapi. Nonvasküler Girişimsel Radyolojinin 20. Yılı Sempozyumu. 30 Mart-1 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

 16. Saim Yılmaz, “Varislere Veda...” Yeni Tedaviler Işığında Alt Ekstremite Yüzeyel Venöz Doppler US İncelemeleri. 28. Ulusal radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya.

 17. Saim Yılmaz. Endovasküler aortic girişimlerde kullanılan radyolojik ekipman. Aort hastalıklarında endovasküler uygulamalar. 9 Kasım 2007, Dokuz eylül Üniversitesi, İzmir.

 18. Saim Yılmaz, Venöz yetmezlik ve endovasküler tedavi: Hasta Değerlendirme ve takip. Toplardamar Hastalıkları Sempozyumu , 25-26 Nisan 2008 , Adana .

 19. Saim Yılmaz, Alt Ekstremite Venöz Yetmezliği: Hasta Değerlendirme, Tedavi ve Takip. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008 , Antalya.

 20. Saim Yılmaz, Kritik bacak iskemisi, İskemik Bacak Ağrısına Klinik ve Radyolojik Yaklaşım. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008 , Antalya.

 21. Saim Yılmaz, Endovenöz Ablasyon teknikleri, Skleroterapi. Girişimsel Radyoloji IV. Yıllık Toplantısı. 09-11 Nisan 2009, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

 22. Saim Yılmaz, Alt ekstremite venöz yetmezliği. Anatomi ve klinik değerlendirme. Girişimsel Radyoloji IV. Yıllık Toplantısı. 09-11 Nisan 2009, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

 23. Saim Yılmaz, Femoropopliteal anjioplasti. Girişimsel Radyoloji IV. Yıllık Toplantısı. 09-11 Nisan 2009, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

 24. Saim Yılmaz, Arteryel oklüzyonlarda Rekanalizasyon Teknikleri. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 , Antalya.

 25. Saim Yılmaz, Subintimal angioplasty. 7th Balkan Congress of Radiology. 18-22 Kasım 2009, The Marmara Hotel, İstanbul.

 26. Saim Yılmaz, Alt ekstremite venöz yetmezliği ve endovenöz lazer tedavisi. Vasküler Girişimsel Radyoloji Sempozyumu. 2 Ekim 2009, SDÜ Üniversitesi-Isparta.

 27. Saim Yılmaz, İnfrainguinal lezyonlarda girişimsel radyolojik tedaviler. Vasküler Girişimsel Radyoloji Sempozyumu. 2 Ekim 2009, SDÜ Üniversitesi-Isparta.

 28. Saim Yılmaz, Alt ekstremite varislerinin tedavisi. Aytekin Besim Girişimsel Radyoloji Sempozyumu. 28 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

 29. Saim Yılmaz, Safen ven yetmezliği ve tedavisi. Girişimsel Radyoloji V. Yıllık Toplantısı 5-8 Mayıs 2010, Perissia Kongre Merkezi, Kapadokya.

 30. Saim Yılmaz, Yüzeyel femoral arter lezyonlarında anjioplasti. Girişimsel Radyoloji V. Yıllık Toplantısı 5-8 Mayıs 2010, Perissia Kongre Merkezi, Kapadokya.

 31. Saim Yılmaz, A'dan Z'ye bir bacaktaki tüm varislere tedavi yaklaşımı: Nasıl yapıyorum? Neden? Endovenöz Varis Tedavisi Sempozyumu. 11 Aralık 2010, Hilton Oteli, Adana.

 32. Saim Yılmaz, Variköz ven, retiküler ve telenjektatik venlerde skleroterapi. Endovenöz Varis Tedavisi Sempozyumu. 11 Aralık 2010, Hilton Oteli, Adana.

 33. Saim Yılmaz, Endovenöz lazer tedavisinde femoral ve siyatik sinir blokajları.  Endovenöz Varis Tedavisi Sempozyumu. 11 Aralık 2010, Hilton Oteli, Adana.

 34. Saim Yılmaz, US eşliğinde femoral ve siyatik sinir blokları. 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 16-19 Mart 2011 Antalya.

 35. Saim Yılmaz. Alt ekstremite venöz yetmezliğinde lazer ablasyonu: Teknik ve İncelikler 6. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 16-19 Mart 2011 Antalya.

 36. Saim Yılmaz, Tedavi kriterleri: Hangi hastayı tedavi etmeli? Yüzeyel femoral arter lezyonlarında endovasküler tedavi toplantısı, 14 Mayıs 2011, Ankara.

 37. Saim Yılmaz, Subintimal anjioplasti. Yüzeyel femoral arter lezyonlarında endovasküler tedavi toplantısı, 14 Mayıs 2011, Ankara.

 38. Saim Yılmaz, Endovenöz lazer yöntemiyle varislerin tedavisi. Vasküler Görüntüleme Sempozyumu, 16 Nisan 2011, Konya.

 39. Saim Yılmaz, Çalıştay: Alt Ekstremite venöz yetmezliği. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya.

 40. Saim Yılmaz, Bozkurt Gülek: Alt Ekstremite varisleri, Doppler Ultrason-Endovenöz Lazer. 7. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı. 15-18 Mart 2012. Çeşme-İzmir.

 41. Saim Yılmaz. Kanser Okulu: Meme kanserinde radyolojik görüntülemeler ve erken tanı.  1 Kasım 2012, Antalya.

 42. Saim Yılmaz. Meme görüntülemesi, radyolojide yeni gelişmeler.  Meme Hastalıkları Derneği Toplantısı. 10 Mart 2012, Antalya.

 43. Saim Yılmaz. İşlem öncesi, sırası ve sonrası hasta yönetimi. 1. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, 9-12 Ocak 2013, Antalya.

 44. Saim Yılmaz. Kanser Okulu: Kanser tanısında yeni radyolojik yöntemler.  25 Mart 2013, Antalya.

 45. Saim Yılmaz. Meme hastalıklarında görüntüleme ve biyopsi teknikleri.  Meme Hastalıkları Derneği Toplantısı. 25 Mayıs 2013, Antalya.

 46. Saim Yılmaz. İşlem öncesi, sırası ve sonrası hasta yönetimi. 2. Temel Girişimsel Radyoloji Kursu, 4-7 Aralık 2014, Antalya.

 47. Saim Yılmaz. Kanser Okulu: Girişimsel onkolojide yenilikçi tedaviler.  25 Mayıs 2014, Antalya. 

 48. Saim Yılmaz. Meme kanserinde girişimsel radyolojik tedaviler. Meme Kanseri Hasta Kongresi. 26-28 Haziran 2014, Pamukkale.  

 49. Saim Yılmaz. Karaciğerde tümörlerinde lokoregional tedaviler. 9. Girişimsel Radyoloji Toplantısı. 20-23 Mart 2014, Antalya.

 50. Saim Yılmaz. Pankreas kanserinde geridönüşümsüz elektroporasyon tedavisi. 9. Girişimsel Radyoloji Toplantısı. 20-23 Mart 2014, Antalya.

 51. Saim Yılmaz. Kanser Okulu: Gelin hep birlikte prostat kanserini öğrenelim: Prostat kanserinde ameliyatsız tedavi mümkün mü?  14 Aralık 2014, Antalya.

 52. Saim Yılmaz. Karaciğer dışı ablatif tedaviler: Pankreasta perkütan ablasyon. 10. Girişimsel Radyoloji Toplantısı. 26-29 Mart 2015, Antalya.

 53. Saim Yılmaz. Kadın kanserlerinde erken tanı için bilmemiz gerekenler. Kıbrıs kanser Okulu. 16 Mayıs 2015, Lefkoşa-Kıbrıs.

 54. Saim Yılmaz. Batında tümör ablasyon tedavileri. İleri girişimsel radyoloji kursları. 18-24 Ocak 2016, Belek-Antalya.

 55. Saim Yılmaz. Batın dışı organlarda tümör ablasyon tedavileri. İleri girişimsel radyoloji kursları. 18-24 Ocak 2016, Belek-Antalya.

 56. Saim Yılmaz. Hepatoselüler karsinomda girişimsel radyolojik tedaviler . 20. Ulusal Genel Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Belek-Antalya.

 57. Saim Yılmaz. Nöroendokrin tümörlerde girişimsel radyolojik tedavi yöntemleri. 38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 11-15 Mayıs 2016, Belek-Antalya.

bottom of page