top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

Girişimsel Radyoloji Uzmanı

Varisson Radyoloji Klinikleri Istanbul&Antalya 

ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ

 

 1. Timur Sindel, Oğuz Bircan, Can Özkaynak, Ali Apaydın, Adnan Kabaalioğlu, Saim Yılmaz,  Ersin Lüleci. Primer tanısı ultrasonografik olarak konan batın kitleleri. 2.Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-7 Kasım 1989, Antalya. 

 2. Oğuz Bircan,Timur Sindel, Baha Böke, Saim Yılmaz, Ersin Lüleci. Talasemi majorlü hastalarda safra kesesinin US incelenmesi.  2.Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-7 Kasım 1989, Antalya. 

 3. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Saim Yılmaz, Adnan Kabaalioğlu, Mustafa Melikoğlu. Hipertrofik pilor stenozunda ultrasonografinin yeri. Operasyon öncesi ve sonrası ultrason bulgularının karşılaştırılması. 12. Ulusal Radyoloji Kongresi, 24-26 Eylül 1990, İstanbul. 

 4. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Ali Apaydın, Saim Yılmaz, Utku Şenol, Gülşen Yakupoğlu. Multipl renal infaktlar ve ve subkapsüler hemoraji ile karaterize bir poliarteritis nodosa olgusu. 3. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. 1-6 Kasım 1991, Girne-KKTC.

 5. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Utku Şenol, Saim Yılmaz, Gökhan Arslan. Tıkayıcı arter hastalıklarında iliofemoral Wallstent uygulanımı. 13. Ulusal Radyoloji Kongresi. 21-23 Eylül 1992, İzmir. 

 6. Saim Yılmaz, Özlem Barutçu, Halim Yılmaz, Gültekin Süleymanlar, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Subklavyan ven kateterizasyonunun geç dönem komplikasyonları: DSA ile değerlendirme. 1.Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 10-14 Ekim 1993, Antalya. 

 7. Can Özkaynak, Metin Çubuk, Saim Yılmaz, Ali Apaydın, Oğuz Bircan, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Bronşiektazi tanısında helikal bilgisayarlı tomografi. 1.Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 10-14 Ekim 1993, Antalya. 

 8. Ali Apaydın, Can Özkaynak, Saim Yılmaz, Feyyaz Akyıldız, Ahmet Turan Aydın, Timur Sindel, Ersin Lüleci: 1. metakarpa lokalize anevrizmal kemik kisti: Nadir bir olgu. 1.Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 10-14 Ekim 1993, Antalya. 

 9. Gültekin Süleymanlar, Halim Yılmaz, Saim Yılmaz, Binnur Karayalçın, Can Özkaynak, Abit Demircan, Gülten Karpuzoğlu, Gülşen Yakupoğlu. İlginç bir ektopik paratiroid adenomu olgusu. 10. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve transplantasyon Kongresi. 19-22 Ekim 1993, Bursa. 

 10. Halim Yılmaz, Gültekin Süleymanlar, Fevzi Ersoy, Saim Yılmaz, Can Özkaynak, Ersin Lüleci, Gülşen Yakupoğlu. CAPD komplikasyonlarının tanısında peritoneal CT'nin değeri. 10. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve transplantasyon Kongresi. 19-22 Ekim 1993, Bursa. 

 11. Halim Yılmaz, Gültekin Süleymanlar, Timur Sindel, Oğuz Bircan, Saim Yılmaz, Fevzi Ersoy, Gülşen Yakupoğlu, Ersin Lüleci, Tuncer Karpuzoğlu. Subklavyan ven kateterizasyonunun geç dönem komplikasyonları: DSA ile yapılan değerlendirme. 10. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve transplantasyon Kongresi. 19-22 Ekim 1993, Bursa. 

 12. Can Özkaynak, Ali Apaydın, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Helikal bilgisayarlı tomografi ile 3-boyutlu görüntüleme. 14. Ulusal Radyoloji Kongresi. 16-21 Ekim 1994, Mersin. 

 13. Can Özkaynak, Gökhan Arslan, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Spiral BBT´ de düşük doz kontrast madde kullanımı: Konvansiyonel yöntemle bir karşılaştırma. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,  18-22 Haziran 1995, Ankara.

 14. Timur Sindel, Saim Yılmaz, Recai Tuncer, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. İntrakranial menenjiomların PVA ile preoperatif embolizasyonu. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,  18-22 Haziran 1995, Ankara. 

 15. Timur Sindel, Saim Yılmaz, Erol Güntekin, Erdal Kukul, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. Renal emboloterapi. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,  18-22 Haziran 1995, Ankara. 

 16. Timur Sindel, Oğuz Bircan, Saim Yılmaz, Halim Yılmaz, Gültekin Süleymanlar, Can Özkaynak, Adnan Kabaalioğlu, Ali Apaydın, Ersin Lüleci. Poliarteritis Nodosa Olgularında spontan subkapsüler hematom: BT, US ve anjiografi bulguları. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,  18-22 Haziran 1995, Ankara. 

 17. Ali Apaydın, Adnan Kabaalioğlu, Saim Yılmaz, Cemil Gürses, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Renal arter stenozunda intrarenal akselerasyon indeksi kullanımı. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,  18-22 Haziran 1995, Ankara. 

 18. Ali Apaydın, Adnan Kabaalioğlu, Can Özkaynak, Saim Yılmaz, Can Çevikol, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Femoral arter psödoanevrizması: Doppler eşliğinde başarılı kompresyon tedavisi. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 17-20 Aralık 1995, Bursa. 

 19. Saim Yılmaz, Gökhan Arslan, Can Özkaynak, Kamil Karaali, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Renal kolik olgularında spiral BT reformat görüntülerinin değeri. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir. 

 20. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Can Özkaynak, Mutlu Cihangiroğlu, Ersin Lüleci. Travmatik renal hemorajilerin tedavisinde süperselektif transkateter embolizasyonun değeri. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir. 

 21. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Terminal dönem böbrek astalığında malign hipertansiyon ve proteinürinin renal embolizasyonla tedavisi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir. 

 22. Hakan Bozcuk, Timur Sindel, Fırat Güngör, Saim Yılmaz, Hasan Üstün, Tekinalp Gelen, Can Özkaynak, Fatma Tunç, Burhan Savaş. Kemosensitizer eşliğinde hepatik arter kemoembolizasyonu uygulanan hepatosellüler karsinom olgusu. 12. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Antalya. 

 23. Saim Yılmaz, Adnan Kabaalioğlu, Altan Kesici, Ali Apaydın, Tiraje Tuncer, Ersin Lüleci. Diz ağrılı hastalarda periartiküler yapıların US ile değerlendirilmesi. 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-9 Ekim 1997, Kuşadası. 

 24. Mutlu Cihangiroğlu, Adnan Kabaalioğlu, Saim Yılmaz, Cengiz Türkay, Ömer Beyazıt, Ersin Lüleci. Koroner by-pass cerrahisi sonrası internal mammarian arter açıklığının renkli doppler US ile değerlendirilmesi. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. 

 25. Oğuz Bircan, Timur Sindel, Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ersin Lüleci. Renal donörlerde multipl renal arterlerin görülme sıklığı. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. 

 26. Kağan Çeken, Saim Yılmaz, Adnan Kabaalioğlu, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Aksiller ve subklavian ven trombozlarında renkli Doppler, dupleks Doppler US ve venografinin karşılaştırılması. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. 

 27. Timur Sindel, Saim Yılmaz, Recai Tuncer, Kağan Çeken, Kamil Karaali, Ersin Lüleci. İyatrojenik vertebral arteriovenöz fistülün metalik sarmallarla tedavisi. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. 

 28. Mehmet Dilek, Gökhan Arslan, Metin Çubuk, Saim Yılmaz, Can Özkaynak, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Serebral anevrizmaların değerlendirilmesinde 3 boyutlu BT anjiografi. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya. 

 29. H Üstün, H Bozcuk, T. Sindel, F. Güngör, S. Yılmaz, Ş. Karaveli, M. Çubuk, Ö. Barutçu, A. Kabaalioğlu, B. Savaş. P-Glikoprotein (+) çok ilaca dirençli evre 4 hepatoselüler karsinom olgusunda kemosensitizer eşliğinde selektif kemoembolizasyonun etkinliği. Hepato-pankreatiko-bilier bilimler kongresi. 1-4 Kasım 1997, İzmir. 

 30. Özlem Barutçu, Utku Şenol, Saim Yılmaz, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. Karotid arter darlıklarının derecelendirilmesinde üç boyutlu BT. 16. Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 1998, İzmir.

 31. Muzaffer Sindel, Kağan Çeken, Levent Sarıkçıoğlu, Saim Yılmaz. Splenik arter embolizasyonlarında splenik arter anatomisi ve dallarının önemi. 5. Ulusal Anatomi Kongresi, 25-30 Ekim 1999, Beldibi-Antalya. 

 32. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Kağan Çeken, Sevin Balkan, Ersin Lüleci. İnternal karotid arter stenozlarında perkütan transluminal anjioplasti (PTA) ve stent uygulaması. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 1999, Belek-Antalya. 

 33. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Kağan Çeken, Ersin Lüleci. Uzun yüzeyel femoral arter oklüzyonlarında subintimal anjioplasti uygulaması. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 1999, Belek-Antalya. 

 34. Veysel İnci, Can Özkaynak, Metin Çubuk, Gökhan Arslan, Saim Yılmaz, Timur Sindel. Stafne kisti: olgu bildirisi. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-8 Kasım 2002, Göynük-Antalya. 

 35. Kağan Çeken, Metin Çubuk, Derya Fidan, Can Çevikol, Saim Yılmaz. Dev renal anjiomyolipom: tanısal ve girişimsel yaklaşım. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-8 Kasım 2002, Göynük-Antalya.

 36. Alpaslan Yavuz, Çağatay Andiç, Can Çevikol, Saim Yılmaz, Timur Sindel. Unilateral internal karotis arter hipoplazisi. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Belek-Antalya.

 37. Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezlikte endovenöz lazer tedavisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya. (Kongrede en iyi ikinci bildiri ödülünü almıştır).

 38. Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezliğin tedavisinde US kılavuzluğunda köpük skleroterapisinin yeri. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya.

 39. Mehmet Ulusan, Çağatay Andiç, Özgür Akkaya, Saim Yılmaz, Timur Sindel. Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler stent-graft ile tedavisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya.

 40. Çağatay Andiç, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Akut ve subakut derin ven trombozu olgularında selektif transpopliteal trombolitik tedavinin etkinliği. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya.

 41. Yasemin Durum, Emel Alimoğlu, Saim Yılmaz, Ersin Lüleci. Erken infantil hipertrofik pilor stenozu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya.

 42. Kiriş İ, Gülmen Ş, Yılmaz S, Okutan H. Bilateral Karotis arter hastalığı ve eşlik eden koroner arter hastalığı olan bir olguya yaklaşım. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya.

 43. Barış Özcan, Ayhan Mesci, Taner Çolak, Saim Yılmaz. Kolesistektomi sonrası hemobilia; endovasküler tedavi (Olgu sunumu). 8. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier cerrahi Kongresi. 3-6 mayıs 2007 Mersin.

 44. Saim Yılmaz, Mehmet Ulusan, Özhan Özgür, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Aortik stent-greft uygulamalarında perkütan sütür sistemi (Prostar) kullanımı. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Belek-Antalya.

 45. Mehmet Ulusan, Özhan Özgür, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Safen ven yetmezliğinde Endovenöz Lazer tedavisinin orta dönem sonuçları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Belek-Antalya.

 46. Saim Yılmaz, Yasemin Durum, Özhan Özgür, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Hepatik intraarteryel infüzyon kemoterapisi için arteryel port uygulaması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Belek-Antalya.

 47. Mehmet Sedat Durmaz, Ayşe Keven, Hatice Arıöz, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. 65 yaş üstü asemptomatik-semptomatik kişilerin kaotid arter darlığı, periferik arter hastalığı ve abdominal aort anevrizması açısından Doppler US ile taranması; erken dönem sonuçlarımız. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 , Antalya.

 48. Kağan Çeken, Emel Alimoğlu, Ahmet Şükrü Alparslan, Mehmet Sedat Durmaz, Saim Yılmaz,  Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezlikte Endovenöz Lazer tedavisinin (EVLT) uzun dönem takip sonuçları. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 , Antalya.

 49. Hakan demirtaş, Zafer Sarıaltın, Saim Yılmaz. Erişkin Tip Aort Koarktasyonunda Endovasküler Tedavi Seçeneği. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009 , Antalya.

 50. Saim Yılmaz, Metin Çevener, Seçkin Seyhan, Ayşe Aralaşmak, Can Çevikol, Timur Sindel. Semptomatik miyomların tedavisinde uterin arter embolizasyonu; erken dönem bulgularımız. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi 7-12 Kasım 2010, Antalya.

 51. Saim Yılmaz, Seçkin Seyhan, Özlem Vardar, Mustafa Çetin, Timur Sindel. Bilateral alt ekstremite venöz yetmezliği ile kendini gösteren konjenital vena kava yokluğu. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi 7-12 Kasım 2010, Antalya.

 52. Aysel Talan, Ömer Özbudak, Gökhan Arslan, Saim Yılmaz. Pulmoner arteriovenöz malformasyonun transkateter embolizasyonla tedavisi. Solunum 2010 Kongresi. 20-24 Ekim 2010, Antalya.

 53. Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Kamil Çıra, Emel Alimoğlu, Timur Sindel.  Endovenöz Lazer ve Eşzamanlı Köpük Skleroterapisi: 5,5 Yıllık Deneyimimiz. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya.

 54. Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel . Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011 , Antalya.

 55. Saim Yılmaz, Mustafa Çetin, Cihat Aksoy, Mustafa Özdoğan, Timur Sindel. Perkütan Yolla Hepatik Arteryel Port Takılması. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011 , Antalya.

 56. Saim Yılmaz, Yasemin Kocabaş, Metin Çevener, Can Çevikol, Timur Sindel. Semptomatik Miyomların Uterin Arter Embolizasyonu ile Tedavisi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011 , Antalya.

 57. Saim Yılmaz, Kamil Çıra, Zafer Sarıaltın, Mustafa Çetin, Timur Sindel. Subintimal Anjioplasi Sonrası Gelişen Femoral Arter Reoklüzyonunda Trombolitik Tedavi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011, Antalya.

 58. Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Bilge Üstün, Okan Erdoğan, Akın Yıldız, Ayşegül Kargı. Opere edilemeyen pankreas kanserlerinde geridönüşümsüz elektroporasyon ile perkütan ablasyon: 12 hastadaki deneyimimiz.  34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya (Kongrede en iyi bildiri ödülünü almıştır).

 59. Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Filiz Kaymakçı, Necdet Öz, Akın Yıldız, Ayşegül Kargı. Akciğer metastazlarında mikrodalga ablasyonu: 40 hastadaki işlem ve PET-CT takip bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Antalya.

 60. Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Filiz Kaymakçı, Okan Erdoğan, Akın Yıldız, Ayşegül Kargı, Okan Kuzhan. Opere edilemeyen pankreas kanserlerinde irreversible elektroporasyon uygulaması: 5 hastadaki deneyimimiz.  8. Girişimsel Radyoloji Toplantısı. 28-31 Mart 2013, Antalya (Kongrede en iyi bildiri ödülünü almıştır).

 61. Saim Yılmaz, Ömür Gencel. US kılavuzluğunda miniflebektomi: EVLA sonrası variköz ven tedavisinde yeni bir yöntem. 8. Girişimsel Radyoloji Toplantısı. 28-31 Mart 2013, Antalya.

 62. Saim Yılmaz, Necdet Öz, Gökhan Asal, Metin Çevener, Ayşe Kargı, Mustafa Özdoğan, Akın Yıldız. Akciğer metastazlarında Cone Beam BT kılavuzluğunda perkütan ablasyon. 6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya.

 63. Saim Yılmaz, Necdet Öz, Gökhan Asal, Metin Çevener, Ayşegül Kargı, Mustafa Özdoğan, Akın Yıldız. Cone beam BT kılavuzluğunda kalın iğne akciğer biyopsisi: Tekniğimiz ve 450 hastadaki deneyimlerimiz. 6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. 8-11 Mayıs 2014, Antalya.

 64. Saim Yılmaz, Metin Cevener, Mürüvet Akın, Feride Kendiroğlu. Submuköz ve subseröz miyomlarda uterin fibroid embolizasyonu: Klinik ve MR takip bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.

 65. Saim Yılmaz, Metin Cevener, Feride Kendiroğlu, Mustafa Özdoğan, Mustafa Kunt, Ayşegül Kargı. Ekstremite sarkomlarında intraarteryel kemoterapi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.  

 66. Saim Yılmaz, Necdet Öz, Gökhan Asal, Metin Cevener, Ayşegül Kargı, Mustafa Özdoğan, Akın Yıldız. Cone beam BT kılavuzluğunda perkütan trucut akciğer biyopsisi: Tekniğimiz ve 590 hastadaki deneyimlerimiz. 11-15 Kasım 2014, Antalya.  

 67. Hatice Arıöz Habibi, Özhan özgür, Mehmet Sedat Durmaz, Ayşe Keven, Timur Sindel, Saim Yılmaz. 65 yaş üstü kişilerin abdominal aort anevrizması bakımından radyolojik taranması. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.  

 68. Saim Yılmaz, Metin Cevener, Barış Özcan, Mustafa Özdoğan, Feride Kendiroğlu, Akın Yıldız. Derin pelvik yerleşimli lezyonlarda transgluteal yolla perkütan biyopsi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.

 69. Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Oben Duman, Necdet Öz, Gökhan Asal, Metin Cevener, Feride Kendiroğlu, Ayşegül Kargı. Akciğer metastazlarında perkütan kriyoablasyon uygulaması. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.  

 70. Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Meltem Yıldırımer Akar, Okan Erdoğan, Feride Kendiroğlu, Akın Yıldız. PET BT de görülen ancak US ve BT de görülemeyen karaciğer metastazlarında perkütan ablasyon tekniklerimiz. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya. 

 71. Saim Yılmaz, Ali Özlük, Mustafa Özdoğan, Feride Kendiroğlu, Mürüvet Akın. Meme fibroadenomlarında BLES uygulaması. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.  

 72. Saim Yılmaz, İhsan Karadoğan, Metin Cevener, Ahmet Kamil Temizkan, Mürüvet Akın, İbrahim Oğuz Çeri. Multiple miyelom olgularında cone beam BT kılavuzluğunda vertebroplasti. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.  

 73. Saim Yılmaz, Mustafa Özdoğan, Ayşegül Kargı, Murat Yılmaz, Metin Cevener, Feride Kendiroğlu, Akın Yıldız. Malign melanom cilt metastazlarında izole ekstremite infüzyonu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Kasım 2014, Antalya.

 74. Saim Yilmaz, Mustafa Özdoğan, Ali Özlük, Metin Cevener, Ayşegül Kargı, Feride Kendiroğlu, Önder Kırca, Akın Yıldız. Perkütan kriyoablasyon: Çeşitli organlarda 101 lezyondaki deneyimimiz. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 75. Saim Yilmaz, Ali Özlük, Feride Kendiroğlu, Barış Özcan, Metin Cevener, Mustafa Özdoğan. Meme fibroadenomlarında perkütan tedavi yöntemleri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 76. Saim Yilmaz, Necdet Öz, Mustafa Özdoğan, Metin Cevener, Gökhan Asal, Ayşegül Kargı, Feride Kendiroğlu, Oben Duman, Akın Yıldız. Mediastinal lezyonlarda cone beam BT kılavuzluğunda kesici iğne biyopsisi. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 77. Saim Yilmaz, Mustafa Özdoğan, Barış Özcan, Okan Erdoğan, Metin Cevener, Ayşegül Kargı, Feride Kendiroğlu, Önder Kırca, İrfan Öğretmen, Bilge Üstün, Akın Yıldız. Pankreas kanserinde perkütan ablasyon yöntemleri. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 78. Saim Yilmaz, Metin Ceveren, Feride Kendircioğlu, Mustafa Özdoğan, Ayşegül Kargı, Oben Duman, Akın Yıldız. Nadir perkütan kesici iğne biyopsi uygulamaları. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 79. Saim Yilmaz, Mustafa Özdoğan, Metin Cevener, Necdet Öz, Gökhan Asal, Ayşegül Kargı, Feride Kendiroğlu, Önder Kırca, Akın Yıldız. Akciğer metastazlarında hangi ablasyon daha iyi? Radyofrekans, mikrodalga ve kriyoablasyon yöntemlerinin karşılaştırılması. 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 80. Saim Yılmaz, Metin Çevener, Necdet Öz, Gökhan Asal, Ayşegül Kargı, Mustafa Özdoğan, Akın Yıldız. Cone-beam BT kılavuzluğunda kalın iğne akciğer biyopsisi: Tekniğimiz ve 716 hastadaki sonuçlarımız. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Antalya.

 81. Saim Yılmaz, Metin Cevener, Feride Kendiroğlu, Gökbay Elpek. Semptomatik miyomların tedavisinde uterin fibroid embolizasyonu: 212 olgudaki deneyimimiz. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 11-15 Mayıs 2015, Antalya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page